ZAKELIJKHEID

Altijd helder; flexibel in de vorm

Voor het eerste gesprek berekenen we een laagdrempelige consultfee. Het consult dient ter kennismaking en afstemming over het vraagstuk. Tijdens dit gesprek worden we het eens over de aanpak en urgentie van uw zaak. Zou het een multidisciplinair vraagstuk betreffen, dat een uitgebreide analyse vraagt, dan komen we een vergoeding voor de analyse overeen.

We werken volgens een nader te bepalen uurtarief, een hybride overeenkomst, of no-cure-no-pay.

  • Het uurtarief is afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak en van de financiële belangen die er spelen.
  • Bij no-cure-no-pay is onze vergoeding gekoppeld aan het succes wat we voor de klant bereiken. Zo’n afspraak wordt altijd maatwerk en vooraf met de cliënt besproken.
  • Hybride overeenkomsten bevatten elementen van een uurtarief en no-cure-no-pay.
  • De financiële afspraken worden altijd vastgelegd. Lees ook onze algemene voorwaarden.
Naast het honorarium informeren we u over de verwachte kosten van derden, zoals kosten in verband met deurwaarders, deskundigen en griffierechten.