Fiscale ondersteuning bij belastingzaken ..aan belastingplichtigen – een nieuwe benadering

Wilt u uit de cirkel van onjuiste aanslagen en aanmaningen komen? Overweeg dan eens een juridische procedure. Ik ben u met mijn deskundigheid graag van dienst.

Binnenkort rond ik mijn bovenbouw studie “fiscaal recht” af aan de UoC. Wat ik zie is dat veel bedrijven over gaan van een passieve houding naar een meer actieve rol. In plaats dat er een constante uitwisseling plaatsvindt van bedrijfscijfers, aanmaningen en aangiften met de belastingdienst, gaan bedrijven nu vaak eerder over tot het voeren van processen tegen de belastingdienst.

De praktijk heeft laten Belastingplichtigen zien dat de belastingdienst er in veel gevallen, om het direct te stellen, een “administratieve zooi” van maakt niet waarmaakt wat zij mogen verwachten en wat de belastingdienst zelf zegt na te streven. Bedrijven raken bedolven onder allerlei aantoonbaar onjuiste aanslagen die niet kloppen of zomaar zijn opgelegd. De belastingdienst biedt eigen bezwaarprocedures die door administratiekantoren kunnen worden gevolgd, maar een juridische procedure is ook altijd mogelijk en heeft enkele grote voordelen.

Na verweer duurt het dan vaak maanden of jaren voor er antwoord komt op vragen. Door eerder over te gaan op juridisch procederen krijgen bedrijven meer vat op zaken. Dit Een juridische procedure geeft bedrijven meer regie en grip op de doorlooptijd van het proces. Steeds meer bedrijven gebruiken deze mogelijkheid tot procederen. De onafhankelijke rechterlijke ziet het onrecht de laatste jaren beter onder ogen en wij zien mede daardoor een betere positie van de belastingplichtige in deze zaken. brengt meer zekerheid voor de toekomst. De belastingdienst wordt door het proces overigens ook geprikkeld om de procedures sneller op orde te krijgen. versneld zijn bestanden te verschonen en aanslagen bij te stellen.

Hiernaast raken bedrijven ook beter geïnformeerd over waar ze staan bij conflicten met de belastingdienst. Deze nieuwe tendens brengt met zich mee dat ook het hof anders gaat aankijken tegen deze zaken. Precedenten worden geschapen en nieuwe richtlijnen worden voor de belastingdienst opgesteld. Het aanmaken van een procesdossier van belang voor bedrijven. Administratiekantoren zijn hier niet op gericht. Expertise hiertoe ligt bij advocaten.

Om cliënten op dit terrein te kunnen adviseren, is kennis van zowel belastingrecht als strafrecht nodig. Ik beschik over deze kennis en ervaring en kan cliënten rust bieden bij het afhandelen van deze vaak langslepende complexe zaken. Het is dan ook van groot belang dat juristen op dit gebied informatie vergaren, zodat ze hun cliënten beter op dit terrein kunnen adviseren. Ik ga daarom een stap verder en rond binnenkort de studie “belastingrecht” af. Belastingrecht heeft me altijd geïntrigeerd. Ik zie ook dat er een cumulatie aan vragen is vanuit bedrijven omtrent hun rechten. Ik zal deze kennis dan ook goed kunnen inzetten voor mijn cliënten. Belastingrecht en strafrecht zijn nauw met elkaar verbonden. Steun vanuit een expert op dit gebied geeft rust bij het afhandelen van deze vaak langslepende complexe zaken.
Binnenkort rond ik mijn bovenbouw studie “fiscaal recht” af aan de UoC.